Veiligheid Voorop!

De gemeenten Achtkarspelen, Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Tytsjerksteradiel, Smallingerland en Weststellingwerf slaan de handen ineen om de expertise en vaardigheden van gebiedsteams op het gebied van veiligheid van kinderen te versterken. Dit doen zij in effectieve samenwerking met provinciale ketenpartners Veilig Thuis, de Gecertificeerde Instellingen, het Veiligheidshuis Friesland en de Raad voor de Kinderbescherming.
Dit initiatief tot samenwerking in de regio Zuidoost komt voort uit het beschikbaar stellen van additionele middelen door de provincie Fryslân voor het goed ‘laten landen’ van de overdracht van de jeugdzorg naar gemeenten. De regio Zuidoost heeft in dat kader de keuze gemaakt om een project te starten dat een bijdrage levert aan het behalen van het doel: alle kinderen veilig.
De vier windstreekregio’s en de gemeente Leeuwarden hebben ieder eigen keuzes gemaakt in het kader van de versterking van expertise van gebiedsteams. Daarbij is de afspraak dat de opbrengsten van de verschillende projecten over en weer benut worden. In het provinciale projectteam worden de voortgang en resultaten van de projecten in Friesland gevolgd én geborgd dat resultaten overgedragen worden aan de gebiedsteams van alle Friese gemeenten. 
Vanuit het project worden regelmatig nieuwsbrieven verstuurd. Hier zijn nieuwsbrieven 1, 2 en 3 te lezen.