Verbeterde aanpak beoordeling en vervoer verwarde personen

Eind 2019 willen alle betrokken partijen in Friesland een nieuwe samenwerkingsovereenkomst sluiten waarin de beoordeling en het vervoer van mensen met verward gedrag is geregeld. In de overeenkomst wordt ook de structurele financiering geregeld. Daartoe hebben de Friese gemeenten (namens hen burgemeester Ferd Crone), RAV (Regionale Ambulancevoorziening) Fryslân, Politie Fryslân, Meldkamer Noord Nederland, GGZ Friesland en De Friesland Zorgverzekeraar op maandag 2 juli in Den Haag een convenant ondertekend met minister Grapperhaus van Justitie & Veiligheid en staatssecretaris Blok van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze ministeries zijn twee van de drie opdrachtgevers (naast de Vereniging Nederlandse Gemeenten) voor aanpak personen met verward gedrag.

 

De ondertekening van dit convenant sluit aan op de succesvolle pilot in Friesland met Passend Vervoer en Beoordeling die wordt uitgevoerd in het kader van de Friese aanpak voor mensen met verward gedrag. Een chauffeur en een sociaal psychiatrisch verpleegkundige rijden in onopvallend vervoer wanneer er vanuit de Meldkamer Noord Nederland een melding komt waarbij verward gedrag wordt vermoed. De eerste resultaten laten zien dat meldingen in veel gevallen ter plekke kunnen worden opgelost en er veel minder vervoerd hoeft te worden, ook niet door de politie. Door de beschikbaarheid van een prikkelarme crisisbeoordelingslocatie bij GGZ Friesland is beoordeling in de politiecel ook minder vaak nodig.

Lees meer het vervoer van personen met verward gedrag in het convenant en de kamerbrief.