Sociaal Domein Fryslân

  • staat in het hart van de provincie Fryslân als regie-organisatie voor inkoop en beleidsvoorbereiding 
  • legt verbinding van en naar de Friese gemeenten 
  • is uw kennispartner op het gebied van Jeugdhulp, Wmo en Participatie.