Sociaal Domein Fryslân

Na de decentralisatie van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet in 2015, kregen de gemeenten er een groot aantal taken bij. Op een aantal terreinen werden gemeenten verplicht om regionaal samen te werken. Bijvoorbeeld in het kader van de Jeugdwet. Bij Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang was destijds nog sprake van centrumgemeenten.

De Friese gemeenten besloten om een nieuwe organisatie in het leven te roepen, Sociaal Domein Fryslân (SDF). De opdracht voor SDF; Voor en namens de Friese gemeenten beleidsvoorbereiding doen, jeugdhulp en beschermd wonen inkopen én contractmanagement uitvoeren. Ook Maatschappelijke Opvang, Vrouwenopvang en Veilig Thuis zijn belegd bij SDF.

Sociaal Domein Fryslân;

  • staat in het hart van de provincie Fryslân als regie-organisatie voor inkoop en beleidsvoorbereiding 
  • legt verbinding van en naar de Friese gemeenten 
  • is uw kennispartner op het gebied van Jeugdhulp en Wmo 
Centrumregeling samenwerking SDF
Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?