Overgang naar 18 jaar

Voor jeugdigen kan de overgang naar 18 jaar een kwetsbaar moment zijn. Het is belangrijk om je als jeugdige hier goed op voor te bereiden:
•    wat kun je verwachten als je 18 jaar bent?
•    wat moet je regelen?
•    wat wil je bereikt hebben als je 18 jaar wordt?
•    wat heb je hier voor nodig?
•    en niet onbelangrijk: wie kan je hierbij helpen?

Stel bij 16,5 jaar een toekomstplan op! 

Het tijdig opstellen van een toekomstplan helpt jeugdigen in de overgang naar 18 jaar. De Friese gemeenten verwachten dat iedereen die jeugdzorg (Jeugdhulp, Jeugdbescherming, Jeugdreclassering) krijgt en 16,5 jaar of ouder is een toekomstplan maakt. Dit helpt om op tijd extra hulp te vragen als dat nodig is. Voor het toekomstplan ligt het eigenaarschap zoveel mogelijk bij de jeugdige. 

Het opstellen van een toekomstplan is ook opgenomen in de huidige contracten met de jeugdhulpaanbieders en in de subsidieafspraken met de Gecertificeerde Instellingen (GI’s). Het is ook een onderdeel van de nieuwe inkoop jeugdhulp, die op 1 januari 2023 ingaat en staat op de agenda van de relatiemanagementgesprekken.  

Wat is een toekomstplan en wat is daarvoor nodig?

Toekomstplan 

In de regio Fryslân is een uniform format beschikbaar voor een toekomstplan. Hiervoor hebben gemeenten, GI’s en jeugdhulpaanbieders input geleverd. Daarnaast hebben jeugdigen meegedacht over de inhoud en vormgeving. Om de professional te ondersteunen bij het, samen met de jeugdige, opstellen van het toekomstplan, is een bijlage met hulpvragen opgesteld.

Routekaart & afstemmingsformulier

De routekaart helpt met het helder krijgen van wat nodig is om de overgang naar het 18de jaar soepel te laten verlopen. De routekaart bestaat uit processtappen startend op de leeftijd van 16,5 jaar. Hierbij is onder andere het opstellen van een toekomstplan opgenomen in de eerste stap.

In de overgang naar 18 jaar kan de GI of Jeugdhulpaanbieder de jeugdige overdragen aan de gemeente, als er ondersteuning vanuit de gemeente nodig is. Hierbij is het van belang dat tijdig is afgestemd over de benodigde ondersteuning met de verantwoordelijke gemeente. Het afstemmingsformulier toekomstplan is hierbij een handig hulpmiddel. Als de jeugdige 16,5 jaar is, wordt het formulier en zo nodig het toekomstplan, gedeeld met de gemeente. De bedoeling is dat de GI of jeugdhulpaanbieder en de gemeente tot een gezamenlijk plan komen, als blijkt dat er ondersteuning nodig is na het 18de jaar.

 

 

 

 

 

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?