Participatie

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. Deze wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

Centraal in de Participatiewet staan de uitgangspunten die gelden voor het gehele sociaal domein, namelijk: het versterken van de zelfredzaamheid en het stimuleren van de maatschappelijke betrokkenheid van inwoners.  

Met de Participatiewet hebben gemeenten meer vrijheid gekregen om de ondersteuning van inwoners richting werk en maatschappelijke participatie te organiseren. Wel is bepaald dat gemeenten op bepaalde onderdelen in arbeidsmarktregio’s moeten samenwerken. Friesland is één van de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland.

De Friese arbeidsmarktregio is georganiseerd in Fryslân Werkt!. Hierin werken alle gemeenten, UWV en SW-bedrijven samen om werkgevers te ondersteunen bij het ‘inclusief ondernemen’, oftewel het aannemen van werknemers met een arbeidsbeperking.

Samenwerkingspartners Fryslân Werkt!:

  • Onderwijsinstellingen zoals Friesland College, Friese Poort en Nordwin College
  • FNV, CNV, VNO-NCW Noord, MKB-Noord
  • Leren en Werken Fryslân
  • Provincie Friesland.

Contact opnemen met Fryslân Werkt! kan via https://www.fryslanwerkt.nl/contact

 

Factsheet Fryslanwerkt

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?