Inkoop Jeugdhulp 2022

Aanbestedings- en inkoopdocumenten Jeugdhulp 2022 e.v. beschikbaar via Negometrix

Voor de inkoop jeugdhulp 2022 en verder zijn de inkoopdocumenten gepubliceerd via Negometrix. Na een intensief proces met alle betrokken partijen zijn de documenten definitief gemaakt. Wij nodigen u van harte uit kennis te nemen van de gepubliceerde documenten:

Aanbieders hebben tot 18 mei 2021 om 14.00 uur de gelegenheid om vragen te stellen via de vraag-en-antwoord-module in het systeem. De beantwoording van de vragen via publicatie van de Nota van Inlichtingen staat gepland op 9 juni 2021. 

 

Achtergrond

De komende periode gaan de Friese gemeenten de contractering van de jeugdhulp in Fryslân opnieuw organiseren voor 2022 en verder. Hiervoor heeft SDF de projectgroep ‘Inkoop jeugdhulp 2022’ ingericht. Op deze projectpagina en via de nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Belangrijke uitgangspunten van het traject zijn onder andere de resultaten uit het rapport Evaluatie van het Friese inkoop- en bekostigingssysteem voor de jeugdhulp’ en een startdocument voor een aangepaste regionale visie.

Zie ook:

 

Planning

In het najaar van 2020 organiseerde de inkoopgroep digitale sessies met cliënten/jeugdigen (organisaties) en aanbieders. Met deze input maakte de projectgroep de eerste ruwe plannen. Deze presenteerden we in een volgende fase in de vorm van een marktconsultatie. Hierin zijn de (ruwe) plannen gepresenteerd aan de markt, en willen we graag feedback of deze plannen realistisch en werkbaar zijn. In april wordt we de inkoopstrategie gepresenteerd en kunnen we vanaf april/ mei 2021 de inkooptrajecten starten.  

planning inkoopjeugd 2022 (onder voorbehoud!)
Planning onder voorbehoud van wijzigingen!

 

 

 

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?