Inkoop Wmo / Beschermd Wonen 2022

Op 31 december 2021 lopen de contracten met de huidige Beschermd Wonen-aanbieders af. De voorbereidingen voor de contractering van Beschermd Wonen voor de jaren 2022 e.v. zijn dit najaar gestart. Hiervoor is een projectorganisatie opgericht. 

Ontwikkelingen zoals de beoogde decentralisatie door het rijk van Beschermd Wonen, het openstellen van de Wlz voor een deel van de cliënten, maar ook evaluatie van de huidige contractering en beleid geven input voor de nieuwe contractering. Uitgangspunten in het Regioplan BW 2022 ‘De Fryske Oanpak Beschermd Wonen vanaf 2022’ vinden hierbij een plek in de op te stellen inkoopstrategie.

Zie ook:

Planning

Planning

 

 

 

 

 

 

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?