Inkoop Wmo / Beschermd wonen 2022

Op 1 april 2022 zijn de nieuwe raamovereenkomsten voor Beschermd wonen ingegaan. De basis voor deze overeenkomsten is terug te vinden in de inkoopdocumenten die zijn gepubliceerd via Negometrix.  Wilt u weten op welke wijze wij Beschermd wonen hebben vormgegeven voor de komende jaren? Dan nodigen wij u van harte uit de gepubliceerde documenten door te nemen via onderstaande links:

Aanbieders hebben de gelegenheid om vragen te stellen. De beantwoording van deze Nota van Inlichtingen vindt u in Negometrix. 

Contractering per 1 april 2022

In de nieuwe contractering is rekening gehouden met ontwikkelingen zoals de doordecentralisatie door het rijk van Beschermd wonen en het openstellen van de Wlz voor een deel van de cliënten. Ook evaluatie van de vorige contractering en beleid heeft input opgeleverd voor de nieuwe contractering. Deze informatie en de uitgangspunten in het Regioplan BW 2022 ‘De Fryske Oanpak Beschermd Wonen vanaf 2022’ hebben een plek gekregen in de inkoopstrategie. Daarnaast zijn aanbieders geconsulteerd door middel van een aantal marktconsultaties. De verslagen van deze bijeenkomsten vindt u hieronder.

Marktconsultaties

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?