Fryske Regiovisie Jeugdhulp

Elke jeugdhulpregio in Nederland stelt een regiovisie op. Met die regiovisie versterken gemeenten in Nederland de regionale samenwerking en het opdrachtgeverschap. De Friese gemeenten hebben samen met alle partners de Fryske Regiovisie Jeugdhulp vormgegeven. De Fryske Regiovisie Jeugdhulp is in januari 2023 vastgesteld door de Friese gemeenteraden. Met deze regiovisie schetsen wij de ambities, doelstellingen en uitgangspunten in de jeugdhulp voor de periode 2023-2026. Hoe we dit gaan realiseren, komt aan bod in de uitwerking van de regiovisie

Belangrijke informatie regiovisie Jeugdhulp

De NvO – Norm voor Opdrachtgeverschap

Gemeenten hebben in VNG-verband ingestemd met de Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO). De NvO bestaat uit acht procesmatige en inhoudelijke eisen die gemeenten vastleggen in een regiovisie. Meer informatie over de eisen in de Norm voor Opdrachtgeverschap is te vinden via deze link.

Proces Fryske regiovisie Jeugdhulp

Partnerschap heeft een centrale rol gespeeld bij het opstellen van de regiovisie. Aan diverse gesprekstafels is gesproken over de visie, de sturingsfilosofie, het zorglandschap en de leidende principes. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met cliënten om tot een breed gedragen regiovisie te komen. Verslagen van de gesprekstafels vindt u onderaan deze pagina.
Op basis van alle input is de conceptregiovisie opgesteld en aan onze maatschappelijke partners ter consultatie voorgelegd. Alle input is meegenomen en gewogen voor aanpassingen in de definitieve conceptregiovisie jeugdhulp. De wijze waarop de reacties zijn verwerkt in de conceptregiovisie jeugdhulp is vastgelegd in een reactienota. 

De Friese gemeenteraden hebben de Fryske Regiovisie Jeugdhulp januari 2023 vastgesteld. Om de thema’s in de regiovisie verder uit te werken zetten we samen de schouders eronder. Dit vereist regionale samenwerking waarbij we heldere afspraken maken over rollen en verantwoordelijkheden én over hoe we op koers blijven en vaart houden. Het vervolg op de regiovisie wordt wederom op basis van partnerschap ingevuld.

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van de regiovisie? Mail naar regiovisiejeugd@sdfryslan.nl om u aan te melden voor de nieuwsbrief. 

Presentaties en notulen gesprekstafels

Gesprekstafel Visie

Presentatie gesprekstafels Visie

Notulen gesprekstafel Visie I

Notulen gesprekstafel Visie II

Notulen gesprekstafel Visie III

Gesprekstafel Sturingsfilosofie

Presentatie gesprekstafel Sturingsfilosofie 14 maart 2022

Notulen gesprekstafel Sturingsfilosofie 14 maart 2022

Presentatie gesprekstafel Sturingsfilosofie 15 maart 2022

Notulen gesprekstafel Sturingsfilosofie 15 maart 2022

Gesprekstafel Leidende principes

Presentatie gesprekstafel Leidende principes 13 april 2022

Notulen gesprekstafel Leidende principes 13 april 2022

Gesprekstafel Zorglandschap

Presentatie gesprekstafel Zorglandschap 21 april 2022

Notulen gesprekstafel Zorglandschap 21 april 2022

(versie 12 april 2023)

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?