Brede Aanpak Dakloosheid

Voor elke inwoner van Friesland een eigen plek, dat is de missie van de Brede Aanpak Dakloosheid (BAD). Ook als het leven enorm tegenzit en als het woonvormen betreft die we nog moeten creëren met elkaar.

De beste manier om dakloosheid tegen te gaan is voorkomen dat mensen hun woning of een plek in een voorziening kwijtraken. Lukt dat niet, dan is het zaak zo snel mogelijk weer een nieuw thuis te kunnen vinden. Het behouden van een woning vraagt ook dat op tijd een passend aanbod van zorg- en ondersteuning beschikbaar is. Kort samengevat is onze visie “iedereen gewoon een (t)huis”. 

Deze visie is gericht op 4 pijlers:

 1. Preventie
 2. Toeleiding
 3. Opvang
 4. Wonen

In 2020 is de aanpak gestart met een aantal projecten. De BAD is een initiatief van de Friese gemeenten en de aanbieders van maatschappelijke opvang. Sociaal Domein Fryslân voert de aanpak uit. Het ministerie van VWS heeft de aanvraag van Sociaal Domein Fryslân (SDF) voor het plan Brede Aanpak Dakloosheid in Fryslân volledig goedgekeurd. Dat betekent dat er €3.395.000 beschikbaar is voor de uitvoering van het plan. Lees hier meer over het uitvoeringsplan BAD.

Weer Thuis 

Op 28 januari 2021 ondertekenden de Friese gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders het Convenant Weer Thuis. Deze partijen hebben de gezamenlijke ambitie om mensen, die dakloos zijn of beschermd wonen, te begeleiden naar zelfstandig wonen. 
Het doel van het landelijke actieprogramma Weer Thuis is het bevorderen van een zachte landing voor cliënten uit een beschermd wonen of een maatschappelijke opvangvoorziening en kunnen uitstromen naar een zelfstandige woonsituatie. Het uitgangspunt is een samenleving waarin iedereen zich thuis mag voelen op de plek waar men woont.

Projecten BAD

Onder de BAD vallen de volgende projecten. 

 • Transferpunt
 • Duurzaam verblijf
 • Outreachend bemoeizorg team
 • Interventiewerk jongvolwassenen
 • Doorstroomwoningen en gewoon thuis 
 • Skills in de stad 
 • Kamers met kansen
 • Centrale toegang
 • 24-uursopvang en inloopvoorziening MO
 • Tussenvoorziening jongvolwassenen
 • Leernetwerk
 • MEE hulpkaart
 • Doorstroomwoningen Oostergoweg
 • Doorbraakbudget

Nieuwsberichten BAD

Webinar BAD

Op 15 en 20 september is in een webinar toelichting geven op 12 projecten die inmiddels onder de vlag van het Uitvoeringsplan BAD in Fryslân worden uitgerold. Naast bekende concepten als Housing First en Kamers met Kansen, innoveren we binnen de Brede Aanpak Dakloosheid ook met onder meer het Transferpunt en Duurzaam Verblijf. In het webinar is ook een korte toelichting gegeven op recente (landelijke) ontwikkelingen rond de thema dak- en thuisloosheid. Bekijk de presentatie hier.

Woning voor doorstroom uit de Maatschappelijke opvang 

Doorstroomwoningen 

Handtekeningen voor sneller weer een eigen thuis 

Handtekeningen eigen thuis 

Opening Tiny Houses bij zorgopvang de Marene

Opening Tiny Houses

 

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?