Samenwerken aan Resultaat en Kwaliteit

De nieuwe overeenkomsten Wonen en SJH met Jeugdhulpaanbieders in Fryslân gaan naar verwachting in op 1 januari 2024. Dit uitstel biedt nieuwe mogelijkheden om (nog beter) na te denken over hoe we bepaalde dingen vorm kunnen geven. In de nieuwe overeenkomsten willen we meer samenwerken met de jeugdhulpaanbieders op het gebied van resultaat en kwaliteit. Doel is om de kwaliteit van de jeugdhulp in Fryslân op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen. Waardoor de kinderen die deze hulp nodig hebben zo goed mogelijk worden geholpen. Wij realiseren ons dat we elkaar hier echt keihard voor nodig hebben. En met elkaar bedoelen we de Friese gemeenten, de jeugdhulpaanbieders en Sociaal Domein Fryslân. Met deze drie partijen willen we Samenwerken aan Resultaat en Kwaliteit. Kortgezegd noemen we dit SARK.


Het goede gesprek

De gemeentelijke werkgroep SARK wordt gevormd door mensen van SDF en verschillende gemeenten. De werkgroep werkt aan de opzet van een methode om de deze samenwerking concreet te maken. Een belangrijk element hierin is het voeren van ‘Het goede gesprek’. In dit gesprek willen we met de aanbieders bespreken hoe het gaat. De bedoeling is dat dit gesprek tweerichtingsverkeer is. Het doel is immers om van elkaar te leren en samen verbeteren, zodat de Friese kinderen zo goed mogelijk worden geholpen. We willen het niet alleen hebben over wat er goed en minder goed gaat bij jeugdhulpaanbieders, maar ook bij de Friese gemeenten en SDF. Er wordt veel ruimte geboden om te praten over verbeteringen die nodig zijn, de ideeën die partijen hierbij hebben en welke kansen en bedreigingen er in de ogen van de deelnemers bestaan.

Tellen en vertellen

De gemeentelijke werkgroep SARK maakt per vorm van Jeugdhulp een format wat bestaat uit een Tellen-deel en een Vertellen-deel. Dit format wordt deels (het Tellen-deel) door SDF, deels door de aanbieder (het Vertellen-deel) en deels gezamenlijk ingevuld. Ieder jaar tot anderhalf jaar wordt dit format ingevuld en besproken tijdens een regulier contractmanagementgesprek. We proberen de belasting om dit in te vullen voor de aanbieders zo laag als mogelijk te houden. Toch zal het wel tijd kosten om het in te vullen; er moet een basis zijn aan de hand waarvan je het gesprek kunt voeren. Het format is niet in beton gegoten; als mocht blijken dat het in de huidige vorm toch niet oplevert wat we willen passen we het aan.

Dyslexie is klaar

Het format voor Ernstige Dyslexie (ED) is al getest en klaar. De formats voor Wonen en Pleegzorg zijn in concept klaar en willen we in het eerste halfjaar van 2023 met de aanbieders die een voorlopige overeenkomst Wonen hebben en de Pleegzorgaanbieders definitief maken. Het format voor Specialistische Jeugdhulp (SJH) is in de maak en we verwachten deze in de loop van 2023 met de betrokken aanbieders te kunnen delen. 
 

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?