REX Jeugd (Regionaal Expertiseteam Jeugd)

REX Jeugd richt zich op vastgelopen en/of complexe zorgvragen, waar de reguliere hulpverlening (nog) geen antwoord op heeft of niet uitkomt met de jeugdige/gezin. Er is bijvoorbeeld sprake van onvoldoende passend en hulpaanbod in de regio, een samenwerkingsprobleem met betrokken partijen of de ingezette (jeugd)hulp is niet effectief gebleken. Wanneer passende (jeugd)hulp niet aanwezig is of niet goed op gang komt, is er sprake van een ernstig nadeel voor de jeugdige/gezin.

Aanmelden REX Jeugd 

Iedereen mag zich aanmelden: jongeren, ouders, verwijzers, jeugdhulpaanbieders. Maak hiervoor gebruik van het aanmeldformulier. Vul ook de toestemmingsverklaring in voor het delen van de gegevens. Hier vindt u een voorbeeld van een fictieve aanmelding. 

Na de aanmelding vindt triage plaats, waarbij aanvullende vragen gesteld kunnen worden. Hierna ontvangt de aanmelder bericht of en wanneer de casus op de agenda van REX Jeugd komt.

Het Team

Het team bestaat uit leden met verschillende expertises en zitten op persoonlijke titel in het REX Jeugd. REX Jeugd komt tweewekelijks bij elkaar op maandagmiddag. De jeugdige, ouders en andere direct betrokkenen worden uitgenodigd voor een gesprek. Mogelijk zijn er meerdere gesprekken nodig om tot een advies te komen voor duurzame en veilige ontwikkeling van de jeugdige. 

Belangrijke informatie 

Contact

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van REX Jeugd: Annet Runia.

Folders
Multidisciplinair overleg

Naast REX Jeugd zijn er verschillende andere multidisciplinaire overleggen in het Friese zorglandschap voor Jeugd. Een aantal is in de bijlage toegelicht, namelijk MDA++, REX Jeugd en Team Toegang. Het overzicht zal nog uitgebreid worden met andere overlegtafels. Heeft u informatie welke opgenomen moet worden? Neem dan contact op met Annet Runia.

Halfjaarbericht REX jeugd 2022

Het halfjaarbericht gaat in op de uitgangspunten van het REX Jeugd, over acties die zijn uitgezet en over opvallende punten. De door het REX Jeugd genoemde “opvallende punten” worden door Sociaal Domein Fryslân omgezet in verbeterpunten en bij de regionale werkgroepen te belegd. Lees het halfjaarbericht hier. 

 

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?