Toezicht Beschermd wonen

Hier vindt u het toetsings- en afwegingskader Beschermd wonen. Het kader is een samenvatting van de kwaliteitsaspecten die staan benoemd in het contract en de aanverwante documenten. In het toetsings- en afwegingskader Beschermd wonen staan de punten benoemd waarop toezicht wordt gehouden op de kwaliteit van de geboden ondersteuning. Het kader wordt gebruikt door de Friese toezichthouders van de gemeente waar uw locatie Beschermd wonen zich bevindt. Als u locaties hebt in meerdere Friese gemeenten kan het voorkomen dat u met verschillende toezichthouders te maken hebt. Zij gebruiken allen dezelfde toetsingseisen. 

Om in contact te komen met een toezichthouder, kunt u het overzicht Friese toezichthouders raadplegen.

Het toetsings- en afwegingskader Beschermd wonen is een samenvatting en geen officieel document. Er kunnen daarom geen rechten aan het kader worden verleend, hiervoor verwijzen wij u naar het contract en aanverwante documenten. 

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?