In verbinding blijven door beeldbellen met Friese Jeugdzorg Online

Waarom dit initiatief?

De Corona-crisis heeft een enorme impact op onze samenleving. Samen staan we voor de taak om de verspreiding van het virus zo goed mogelijk tegen te gaan en tegelijkertijd de hulp voor cliënten te kunnen blijven bieden.

Hoe is dat voor onze kinderen en jongeren die deze zorg nodig hebben? Zij zijn nu veelal weer verplicht thuis, hebben te maken met grote onzekerheid en hebben de hulp die ze kregen nu meer dan ooit hard nodig. Veel hulpverleners stellen ons de vraag hoe zij deze kinderen kunnen blijven helpen nu het er nòg meer toe doet. Op initiatief van het actieprogramma Foar Fryske Bern stellen de Friese gemeenten deze oplossing kosteloos beschikbaar voor alle wijk- en gebiedsteams en de door Sociaal Domein Fryslân gecontracteerde Jeugdhulp partijen. Op www.friesejeugdzorgonline.nl kunnen medewerkers en ouders inloggen om op die manier in contact te komen met elkaar door middel van beeldbellen en chat. Sinds de eerste maatregelen tegen verspreiding Corona-virus is al volop gebruikt gemaakt van genoemde website om veilig in digitaal contact te zijn met zowel kinderen, jongeren en ouders, alsook met andere hulpverleners. 

Wat biedt de website www.friesejeugdzorgonline.nl?

Binnen heel Frysân kunnen alle (gecontracteerde) jeugdzorgorganisaties gebruik maken van beeld bellen, beveiligd chatten, laagdrempelige e-health tools en de krachtenwijzer als screeningsinstrument. Het systeem is volledig vrij toegankelijk voor cliënten en zorgmedewerkers van bovengenoemde zorgorganisaties voor de jaren 2020, 2021 en 2022 (onbeperkt aantal accounts beschikbaar). 

Wat is het plan?

Een team van Alliade (met ruime ervaring in het implementeren van deze online tools binnen de jeugdzorg), Jouw Omgeving (Partner van de technische infrastructuur) en coördinatie vanuit Foar Fryske Bern gaat in de komende week inregelen dat deze tool beschikbaar komt. 

Alle zorgverleners kunnen binnen de inlogomgeving bekijken welke tools er beschikbaar zijn voor de inzet van hun cliënten. 

Er is voor alle zorgverleners een duidelijke instructie beschikbaar hoe ze op deze manier zorg kunnen verlenen. 

Waar kunt u terecht voor vragen?

Voor vragen over het platform www.friesejeugzorgonline.nl kunt u contact opnemen met Niels Bloembergen via tel.nr. (06) 11 01 51 76. Voor meer informatie over het actieprogramma Foar Fryske Bern kijkt u op de website.

Sociaal Domein Fryslân biedt u op de website aanvullende inhoudelijke informatie aan i.h.k.v. de gevolgen van Corona voor de regio Fryslân.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?