Op 26 november 2020 is een marktconsultatie gehouden i.v.m. de inkoop Beschermd Wonen 2022. In vier digitale sessies is door een veertigtal zorgaanbieders input gegeven die de ambtelijke projectgroep kan meenemen bij het opstellen van een inkoopstrategie voor Beschermd Wonen. Zo is er gesproken over producten, samenwerking, huisvesting en over kwaliteit. Het verslag van de consultatie vindt u hier

(versie 9 december 2020)

 


 

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?