Huiselijk geweld en kindermishandeling

De gevolgen van Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn vaak levenslang merkbaar. Daarom werken alle Friese gemeenten en ketenpartners samen aan duurzame oplossingen. Het doel is om zowel slachtoffers als daders goed in beeld te krijgen om de juiste ondersteuning te kunnen bieden. 

Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in Fryslân

Met de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling richten we ons op het realiseren van een duurzame veilige situatie voor het hele gezin. Veiligheid staat voorop en die van kinderen in het bijzonder. Onze pijlers richten zich op preventie, signaleren, effectieve hulp en samenwerking. De Friese wijk- en gebiedsteams spelen hier een belangrijke rol in.

Alle gemeenten zijn verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van huiselijk geweld- en kindermishandeling. Zij hebben zelf een actieplan huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast is er een gezamenlijk regionaal actieplan.

Een aantal organisaties subsidiëren we regionaal. Dit zijn:

•    Veilig Thuis (advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling in Friesland)
•    Fier
•    Centrum voor Seksueel Geweld

 

Beleidsdocumenten


Regiovisie en Actieplan Huiselijk geweld en kindermishandeling


Route- en Sociale kaart Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) 

Landelijk actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’

In 2018 is het actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’  opgesteld. Hierin staan maatregelen om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen en duurzaam op te lossen.

Het programma richt zich op drie actielijnen:

  • Eerder en beter in beeld
  • Stoppen en duurzaam oplossen
  • Extra aandacht voor specifieke groepen.
Projectleider Fryslân

Het projectleiderschap 'Geweld hoort nergens thuis' is bij Sociaal Domein Fryslân belegd om te komen tot een regionale uitrol van het landelijk programma. Daarbij wordt aangesloten bij de verschillende deelprojecten die in Fryslân zijn gestart.

Friese speerpunten

In onderstaand schema staan de speerpunten die extra aandacht verdienen. Het multi- en interdisciplinair samenwerken vormt de kapstok voor het Fries Actieplan.

Lees meer op de projectpagina van het Fries Actieplan.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?