Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang

De Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang is het regionale vangnet voor mensen die door omstandigheden dakloos zijn of geen eigen huis hebben. Daarnaast gaat het om mensen die door geweld in afhankelijkheidsrelaties niet meer veilig thuis kunnen wonen. Het vangnet bestaat uit de dag- en nachtopvang, crisisopvang, Huis voor Jongeren en de Algemene opvang.

De volgende organisaties bieden opvang met verblijf aan in Friesland:

Daarnaast bieden het Leger des Heils en Wender ook dagopvang aan in Leeuwarden. In het weekend kunnen daklozen terecht bij het Aanloophuis van de kerken in Leeuwarden.

Toekomstvisie Beschermd wonen en opvang

Uitvoeringsplan Brede Aanpak Dakloosheid 

Het Uitvoeringsplan Brede Aanpak Dakloosheid is op 20 april 2021 vastgesteld door het college van centrumgemeente Leeuwarden. Dit plan is opgesteld door het Sociaal Domein Fryslân in samenwerking met de aanbieders voor maatschappelijke opvang en een afvaardiging van Friese gemeenten. 

Het uitvoeringsplan is de uitwerking en omschrijving van het in oktober 2020 verschenen Plan brede Aanpak Dakloosheid. Het doel is het transformeren van de maatschappelijke opvang. Deze transformatie vloeit (mede) voort uit de toekomstvisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Kijk voor meer informatie op www.bredeaanpakdakloosheid.frl 
 

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?