Zorgaanbod

SDF, gemeenten en aanbieders werken samen aan het vormgeven van de transformatie in het sociaal domein.
Op deze pagina vindt u de Zorgkaart. Hierin kunt u uw zorgaanbod kiezen.

Voor zorggerelateerde vragen kunt u contact opnemen met uw wijk- / gebiedsteam, zie groene blok hierboven.

Achterliggende informatie over de gecontracteerde zorg vindt u in de kennisbank, zie het groene blok hierboven.

Vragen over de contractering kunt u stellen aan Contractmanagement:

 • contractmanagement@sdfryslan.nl
 • 058-751 2902.
Wachtlijst:
 • Accare
  Zoutbranderij 1
  8933 AJ Leeuwarden
  Nederland

 • Accare
  Berglaan 12
  9203 EG Drachten
  Nederland

 • Accare
  Hegedijk 9
  8601 ZR Sneek
  Nederland

 • Accare
  Birdaarderstraatweg 80
  9101 PK Dokkum
  Nederland