Zorgaanbieders

Zorgaanbieders in Nederland hebben te maken met een groot aantal wetten en veel regelgeving zoals:

  • Wet langdurige zorg (Wlz);
  • Verpleging, verzorging en langdurige GGZ in Zorgverzekeringswet (Zvw);
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), controleert of zorgaanbieders zich aan de geldende wettelijke normen ten aanzien van verantwoorde zorg houden.

Contract gerelateerde zaken

Facturatie- en beschikkingsvragen 

Een overzicht van de contactpersonen van de back offices en facturatie-afdelingen van de Friese gemeenten vindt u hier

Wijzigingsformulier

Voor het doorgeven van wijzigingen (zoals adres, KvK, IBAN etc.) klik hier. Volg de toelichting voor het versturen van de wijziging.

Contractmanagement SDF

Voor alle contract-gerelateerde vragen kunt u contact opnemen met onze afdeling Contractmanagement, tel.nr. 058 – 751 2902.

Aanbod 

Zorgaanbod

Sociaal Domein Fryslân verzorgt namens de Friese gemeenten de inkoop van Specialistische Jeugdhulp Ernstige Enkelvoudig Dyslexie Pleegzorg in Fryslân. Het gecontracteerde aanbod is te vinden via de Beschikbaarheidswijzer.

De mogelijkheden van tussentijdse toetreding vindt u via de groene knop 'Inkoop' onderaan de pagina.

  • Crisishulp
  • Hoogspecialistische Jeugdhulp
  • Wmo / Beschermd Wonen
Wijk- en gebiedsteams

De wijk- en gebiedsteams en de Gecertificeerde organisaties bieden hulp en ondersteuning aan de inwoners van de Friese gemeenten. Zij helpen inwoners bij: 

  • het vinden van oplossingen voor problemen die horen bij de Wmo (voor zichzelf zorgen en meedoen in de samenleving) 
  • en de Jeugdwet (hulp en zorg aan kinderen, jongeren en ouders). 

Hier vindt u de contactgegevens van de Friese wijk- en gebiedsteams.

Kennisbank

Sociaal Domein Fryslân is uw kennispartner voor Jeugdhulp en Wmo. In de kennisbank vindt u alle achtergrondinformatie over Jeugdzorg en Wmo. 

 

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?