Zorgaanbod

SDF, gemeenten en aanbieders werken samen aan het vormgeven van de transformatie in het sociaal domein.
Op deze pagina vindt u de Zorgkaart. Hierin kunt u uw zorgaanbod kiezen.

Voor zorggerelateerde vragen kunt u contact opnemen met uw wijk- / gebiedsteam, zie groene blok hierboven.

Achterliggende informatie over de gecontracteerde zorg vindt u in de kennisbank, zie het groene blok hierboven.

Vragen over de contractering kunt u stellen aan Contractmanagement:

 • contractmanagement@sdfryslan.nl
 • 058-751 2902.
 • praktijk Bint
  Westersingel 26
  8913 CL Leeuwarden
  Nederland

 • Buiten Gewoon leer-werkbedrijf
  Uhlweg 52
  8441 AG Heerenveen
  Nederland

Wachtlijst:
 • Buitengewoon
  Kleasterwei 2
  9297 WS Veenklooster
  Nederland

Wachtlijst:
 • CAGGB – Centrum voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Buitenpost
  Kerkstraat 41
  9285 TA Buitenpost
  Nederland

Wachtlijst:
 • De Mik
  Iisbaan 3
  8731 DW Wommels
  Nederland