Zorgaanbod

SDF, gemeenten en aanbieders werken samen aan het vormgeven van de transformatie in het sociaal domein.
Op deze pagina vindt u de Zorgkaart. Hierin kunt u uw zorgaanbod kiezen.

Voor zorggerelateerde vragen kunt u contact opnemen met uw wijk- / gebiedsteam, zie groene blok hierboven.

Achterliggende informatie over de gecontracteerde zorg vindt u in de kennisbank, zie het groene blok hierboven.

Vragen over de contractering kunt u stellen aan Contractmanagement:

 • contractmanagement@sdfryslan.nl
 • 058-751 2902.
 • Zorgboerderij Veldzicht
  Freerk Faberweg 4
  8763 XC Parrega
  Nederland

Wachtlijst:
 • Autowerkplaats
  Het Blauwgras 2A
  9203 HM Drachten
  Nederland

 • Houtwerkplaats
  Moleneind ZZ 95-5
  9203 ZX Drachten
  Nederland