't Groeiatelier

Vestigingsadres

't Groeiatelier
Easterboarn 13
8495 NB Aldeboarn
Nederland

Telefoon
Ondersteunt de volgende profielen
OP 1 - Verbeteren psychosociaal functioneren jeugdige en gezinscommunicatie
OP 2 - Verbeteren functioneren jeugdige en gezinscommunicatie
OP 3 - Vergroten opvoedingsvaardigheden ouders met een beperking
OP 4 - Vergroten van specifieke opvoedingsvaardigheden voor ouders
OP 5 - Verminderen problematiek jeugdige
OP 7 - Begeleiding en behandeling bij geestelijke beperking
OP 8 - Begeleiding en behandeling bij geestelijke beperking en gedragsproblemen
OP 9 - Begeleiding bij lichamelijke beperking
Fries Toetsingsinstrument Kwaliteit Zorginkoop vanuit Cliëntperspectief 2018 in samenwerking met Zorgbelang Fryslân

Regie over de zorg

1. Zijn de regisseurs/ondersteuners binnen uw (jeugd-)zorgorganisatie deskundig en waaruit blijkt dat?

<p>Naast de degelijke opleiding(en) heeft de nodige werkervaring geleid tot deskundigheid. &nbsp;Ook door goede intervisie blijf ik scherp en houd ik mijn deskundigheid op peil. De vakvereniging en Kiwa houden toezicht op de kwaliteit.&nbsp;</p>

2. In hoeverre laat u, als (jeugd)zorgorganisatie, cliënten (ouders van) meedenken en waarover mogen ze meedenken?

<p>De doelen worden in overleg bepaald. Doelen van de ouders kunnen soms verschillen van wat het kind belangrijk vindt. Echter de doelen van het kind zijn leidend binnen het behandelproces. &nbsp;</p>

3. Hoe wordt de cliënt gegarandeerd dat er goed geluisterd wordt naar cliënten (ouders van) en kan u dat aantonen?

<p>De intentie is om heel goed naar cliënten te luisteren en de inbreng helder te krijgen, omdat het om de cliënt gaat en er maatwerk geleverd wordt. Dat cliënten hierover tevreden zijn blijkt uit feedback en omdat de meeste cliënten mij via via bereiken.&nbsp;</p>

4. Op welke wijze wordt een minderjarige door uw zorgorganisatie meegenomen in de behandeling? (mits van toepassing)

<p>Allereerst is er altijd een kennismaking waar ik het kind de gelegenheid geef mij te leren kennen. Het is belangrijk dat we samen kunnen en willen werken met elkaar en het doel dat wordt bepaald ook werkelijk beantwoordt aan wat de jeugdige voor ogen heeft en hier zelf aan wil werken. Er wordt ook regelmatig geëvalueerd met het kind. Mochten er aanpassingen nodig zijn is dit altijd mogelijk.</p>

Continuïteit van zorg

1. Belangrijk is dat de continuïteit van zorg geborgd is. Afwezigheid van de contactpersoon of behandelaar kan, maar de rol en functie nooit. Hoe wordt zorg continuïteit geborgd binnen uw zorgorganisatie?

<p>Ik ben altijd bereikbaar via mail, telefoon of whatsapp. Ook bij ziekte en vakantie zijn de lijnen kort. Bij mogelijke langere afwezigheid door calamiteiten heb ik een 5 tal collega's in mijn netwerk waar ik aan door kan verwijzen. Wij zitten ook gezamenlijk in een intervisiegroep dus we kennen elkaar goed.&nbsp;</p>

Cliëntgerichte omgeving

1. Is in uw zorgorganisatie sprake van een cliëntgerichte omgeving en waaruit blijkt dat?

<p>Ik heb een eigen praktijkruimte en woon buiten het dorp in een prettige omgeving. Tevens heb ik een besloten praktijkruimte wat ingericht is voor kinderen en jeugdigen. Verder zijn benodigde sanitaire voorzieningen aanwezig.&nbsp;</p>

2. Hoe merkt een cliënt bij uw zorgorganisatie dat zijn belang voorop staat?

<p>Maatwerk kan enkel geleverd met werkelijke aandacht voor de cliënt. Regelmatige evaluatie binnen het proces houdt de vinger aan de pols of we op de goede weg zijn.</p>

3. Op welke wijze zorgt u voor goede communicatie en bejegening naar de cliënt?

<p>Ik ernaar streef om binnen 1 a&nbsp;2 dagen op een bericht te reageren. Ik ben bereikbaar op verschillende manieren. Via mail, telefoon, whatsapp en messenger. Dus ik ben laagdrempelig te bereiken. Daarnaast is het mijn streven om altijd meerzijdig partijdig te blijven in gesprekken.</p>

4. Hoe waarborgt u als organisatie de privacy van de cliënt?

<p>Ik ben zorgvuldig in het delen van informatie, overleg met cliënt en ouders wat er met wie gedeeld mag worden en ik ben mij momenteel aan het verdiepen in AVG. Nu stuur ik een link door naar de cliënt via beveiligde box om het verslag op te halen.</p>

Kwaliteit van zorg transparant

1. Heeft uw zorgorganisatie kwaliteitsprotocollen en wordt er cliënttevredenheidsonderzoek gedaan voor uw zorgorganisatie door derden? (ja of nee)

<p>Ik heb een Kiwa keurmerk. Het Kiwa doet ook cliënttevredenheidsonderzoek.&nbsp;</p>