Amannij Zorg voor jou

Vestigingsadres

Amannij Zorg voor jou
Janssenlaan 10-2
9207 JD Drachten
Nederland

Telefoon
Ondersteunt de volgende profielen
OP 1 - Verbeteren psychosociaal functioneren jeugdige en gezinscommunicatie
OP 2 - Verbeteren functioneren jeugdige en gezinscommunicatie
OP 3 - Vergroten opvoedingsvaardigheden ouders met een beperking
OP 4 - Vergroten van specifieke opvoedingsvaardigheden voor ouders
OP 5 - Verminderen problematiek jeugdige
OP 6 - Multiproblematiek binnen het gezin
OP 7 - Begeleiding en behandeling bij geestelijke beperking
OP 8 - Begeleiding en behandeling bij geestelijke beperking en gedragsproblemen
OP 9 - Begeleiding bij lichamelijke beperking
OP 10 - Het jonge kind (0-6 jaar)
ThuisPLUS-Jeugd component
Fries Toetsingsinstrument Kwaliteit Zorginkoop vanuit Cliëntperspectief 2018 in samenwerking met Zorgbelang Fryslân

Regie over de zorg

1. Zijn de regisseurs/ondersteuners binnen uw (jeugd-)zorgorganisatie deskundig en waaruit blijkt dat?

De cliëntondersteuners beschikken allemaal over een minimaal zorg gerelateerde MBO 4 diploma. Tevens zijn de medewerkers voor aangemeld of geregistreerd bij het SKJ.

2. In hoeverre laat u, als (jeugd)zorgorganisatie, cliënten (ouders van) meedenken en waarover mogen ze meedenken?

Amannij beschikt over een cliëntenraad.

3. Hoe wordt de cliënt gegarandeerd dat er goed geluisterd wordt naar cliënten (ouders van) en kan u dat aantonen?

De zorgcoördinator van Amannij komt minimaal 1 keer per jaar langs voor een evaluatie. Deze evaluatiegesprekken worden vastgelegd, indien gewenst besproken met de ondersteuner(s) en opgenomen in het dossier van de betreffende cliënt.

4. Op welke wijze wordt een minderjarige door uw zorgorganisatie meegenomen in de behandeling? (mits van toepassing)

N.V.T.

Continuïteit van zorg

1. Belangrijk is dat de continuïteit van zorg geborgd is. Afwezigheid van de contactpersoon of behandelaar kan, maar de rol en functie nooit. Hoe wordt zorg continuïteit geborgd binnen uw zorgorganisatie?

De continuïteit van de zorg wordt geborgd door veelal twee ondersteuners per zorgvraag in te zetten. Bij afwezigheid van een ondersteuner, zal de andere ondersteuner de zorgvraag invullen.

Cliëntgerichte omgeving

1. Is in uw zorgorganisatie sprake van een cliëntgerichte omgeving en waaruit blijkt dat?

Amannij levert ambulante begeleiding in de thuissituatie van de cliënt.

2. Hoe merkt een cliënt bij uw zorgorganisatie dat zijn belang voorop staat?

De cliënt wordt betrokken bij het opstellen van het ondersteuningsplan. In overleg met de cliënt worden de doelen gesteld en met regelmaat geëvalueerd.

3. Op welke wijze zorgt u voor goede communicatie en bejegening naar de cliënt?

Binnen Amannij wordt een duidelijke communicatie structuur gehanteerd. Dit maakt de backoffice van Amannij vrij toegankelijk voor cliënten. De medewerkers van Amannij worden regelmatig getraind in communicatie. Daarnaast ontvangen cliënten twee jaarlijks een nieuwsbrief en indien nodig vaker.

4. Hoe waarborgt u als organisatie de privacy van de cliënt?

Amannij waarborgt de privacy van de cliënt door niet met zichtbare reclame van de organisatie te lopen/rijden. Het cliëntendossier is alleen toegankelijk voor de betreffende ondersteuner(s). Daarnaast worden privacy gevoelige gegevens alleen (indien nodig met goedkeuring van de cliënt) beveiligd per mail verzonden.

Kwaliteit van zorg transparant

1. Heeft uw zorgorganisatie kwaliteitsprotocollen en wordt er cliënttevredenheidsonderzoek gedaan voor uw zorgorganisatie door derden? (ja of nee)

Amannij beschikt over een kwaliteitsmanagementsysteem, namelijk HKZ. Hiervoor dient twee jaarlijks een cliënttevredenheidsonderzoek afgenomen te worden. Amannij verzorgt dit zelf.