Zorggroep Samen

Vestigingsadres

Zorggroep Samen
Baalder 11
9202 MA Drachten
Nederland

Telefoon
Zorggebied en Specialisme

Er zijn op dit moment geen wachtlijst en wachttijden. Als er wachtlijst/wachttijden komen, dan zal dit op de website onder het kopje 'ik zoek zorg' vermeld worden.

Zorggroep Samen levert zorg bij de cliënten thuis.

Ondersteunt de volgende profielen
OP 1 - Verbeteren psychosociaal functioneren jeugdige en gezinscommunicatie
OP 2 - Verbeteren functioneren jeugdige en gezinscommunicatie
OP 3 - Vergroten opvoedingsvaardigheden ouders met een beperking
OP 4 - Vergroten van specifieke opvoedingsvaardigheden voor ouders
OP 5 - Verminderen problematiek jeugdige
OP 6 - Multiproblematiek binnen het gezin
OP 10 - Het jonge kind (0-6 jaar)
Fries Toetsingsinstrument Kwaliteit Zorginkoop vanuit Cliëntperspectief 2018 in samenwerking met Zorgbelang Fryslân

Regie over de zorg

1. Zijn de regisseurs/ondersteuners binnen uw (jeugd-)zorgorganisatie deskundig en waaruit blijkt dat?

Ja. Wanneer er een hulpverlener met kinderen werkt beschikt het over een pedagogische opleiding en werkervaring. Daarnaast wordt er een VOG aangevraagd 

2. In hoeverre laat u, als (jeugd)zorgorganisatie, cliënten (ouders van) meedenken en waarover mogen ze meedenken?

De ouders van cliënten mogen meedenken over de doelen die worden opgesteld. Deze doelen worden om het half jaar geëvalueerd. Dit wordt ook samen met de ouders gedaan. Daarnaast mogen ouders meedenken over hoe ze een bepaalde situatie kunnen verhelpen of hoe zij de volgende keer zouden moeten/kunnen handelen. 

3. Hoe wordt de cliënt gegarandeerd dat er goed geluisterd wordt naar cliënten (ouders van) en kan u dat aantonen?

Wanneer een cliënt ergens moeite mee heeft en dit aangeeft wordt hierop ingespeeld. Tevens komen wij op tijden en dagen wat voor de cliënt goed uitkomt. Daarnaast worden de problemen van de cliënt altijd serieus genomen. 

Continuïteit van zorg

1. Belangrijk is dat de continuïteit van zorg geborgd is. Afwezigheid van de contactpersoon of behandelaar kan, maar de rol en functie nooit. Hoe wordt zorg continuïteit geborgd binnen uw zorgorganisatie?

Wanneer er een hulpverlener ziek is, wordt deze vervangen door een collega. De collega  is van de situatie op de hoogte omdat er wekelijks gerapporteerd wordt en overleggen plaatsvinden. 

Cliëntgerichte omgeving

1. Is in uw zorgorganisatie sprake van een cliëntgerichte omgeving en waaruit blijkt dat?

Zorggroep Samen komt bij de cliënt thuis. Dit wordt gedaan omdat de cliënt zich veilig voelt in zijn eigen omgeving. Tevens vinden de problemen ook plaats in de thuissituatie. 

2. Hoe merkt een cliënt bij uw zorgorganisatie dat zijn belang voorop staat?

Zorggroep Samen springt in op de belangen en situaties van de cliënt. Wanneer een cliënt naar het ziekenhuis moet of er vindt een overleg op school plaats ondersteunt de  hulpverlener de cliënt hierin. Daarnaast komen wij niet op vaste dagen en tijden. Als een cliënt moeite heeft met het op tijd komen op school zal de hulpverlening s ochtends voor schooltijd plaatsvinden. Mocht het avondeten moeilijk gaan dan komt de hulpverlener rond etenstijd.  Zorggroep Samen springt dus in op gewenste situatie.

3. Op welke wijze zorgt u voor goede communicatie en bejegening naar de cliënt?

Wanneer de cliënt een beperking heeft wordt er op zijn/haar niveau gesproken en niet in vakjargon. Daarnaast checken we vaak of de cliënt ons heeft begrepen en werken we aan de hand van nadoen, samen doen en voorbeelden. 

4. Hoe waarborgt u als organisatie de privacy van de cliënt?

Er wordt gewerkt met Zilliz. De cliënten en hun situaties worden alleen onder de collega's besproken

Kwaliteit van zorg transparant

1. Heeft uw zorgorganisatie kwaliteitsprotocollen en wordt er cliënttevredenheidsonderzoek gedaan voor uw zorgorganisatie door derden? (ja of nee)

Zorggroep Samen heeft een kwaliteitshandboek. Deze wordt jaarlijks door een extern bedrijf geaudit. Elk jaar krijgen de cliënten een cliënttevredenheidsonderzoek.