Zorgaanbieders

Sociaal Domein Fryslân

  • staat in het hart van de provincie Fryslân als regie-organisatie voor inkoop en beleidsvoorbereiding
  • legt verbinding van en naar de Friese gemeenten
  • is uw kennispartner op het gebied van Jeugdhulp, Wmo en Participatie.

Contractgerelateerde zaken
Voor alle contract-gerelateerde vragen kunt u contact opnemen met contractmanagement@sdfryslan.nl of 058 – 751 2902.
Voor het wijzigen van een IBAN-nummer dient u dit formulier in te vullen en af te handelen conform de daarin opgenomen toelichting.
Voor een overzicht van de contactpersonen van de back offices en facturatie afdelingen van de Friese gemeenten kunt u hier het overzicht downloaden.

Afbeelding ZorgaanbiedersZorgaanbieder is de term waarmee een grote diversiteit aan leveranciers van allerhande soorten zorg wordt bedoeld. Hierbij kan het gaan om directe medische zorg (artsen, verpleging, medicatieverstrekking, wijkverpleging) als zorginstellingen als verpleeghuizen, hospices maar ook allerlei vormen van thuiszorg, kraamzorg, huishoudelijke verzorging en persoonlijke verzorging.

Zorgaanbieders in Nederland hebben te maken met een groot aantal wetten en veel regelgeving waaronder:

  • Wet langdurige zorg (Wlz);
  • Verpleging, verzorging en langdurige GGZ in Zorgverzekeringswet (Zvw);
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) controleert of zorgaanbieders zich aan de geldende wettelijke normen ten aanzien van verantwoorde zorg houden.

Kennisbank

Sociaal Domein Fryslân is uw kennispartner op het gebied van Jeugdhulp, Wmo en Participatie. In de kennisbank vindt u alle benodigde achtergrondinformatie over Jeugdzorg en Wmo. Klik hiervoor op de groene button hierboven.

Zorgaanbod

Sociaal Domein Fryslân verzorgt namens de Friese gemeenten de inkoop van:

- Specialistische Jeugdhulp

- Ernstige Enkelvoudig Dyslexie

- Pleegzorg

- Crisishulp

- Hoogspecialistische Jeugdhulp

- Wmo / Beschermd Wonen

in Fryslân. Het gecontracteerde aanbod is inzichtelijk via bovenstaande groene button 'Zorgaanbod'.

De mogelijkheden van tussentijdse toetreding vindt u via bovenstaande groene button 'Inkoop'.

Verwijzers

De wijk- en gebiedsteams en de Gecertificeerde instellingen bieden hulp en ondersteuning aan de inwoners van de Friese gemeenten. Deze teams helpen inwoners bij het vinden van oplossingen voor problemen die te maken hebben met sociale zaken en die dus horen bij de Participatiewet (werk, inkomen en uitkeringen), de Wmo (zelfstandig leven en meedoen in de samenleving) en de Jeugdwet (hulp en zorg aan kinderen, jongeren en ouders). Via de groene button 'Wijk/gebiedsteam' vindt u de contactgegevens van de Friese wijk- en gebiedsteams.