Zorgaanbieders

Zorgaanbieder is de term waarmee een grote diversiteit aan leveranciers van allerhande soorten zorg wordt bedoeld. Hierbij kan het gaan om directe medische zorg (artsen, verpleging, medicatieverstrekking, wijkverpleging) als zorginstellingen als verpleeghuizen, hospices maar ook allerlei vormen van thuiszorg, kraamzorg, huishoudelijke verzorging en persoonlijke verzorging.

Zorgaanbieders in Nederland hebben te maken met een groot aantal wetten en veel regelgeving waaronder:

  • Wet langdurige zorg (Wlz);
  • Verpleging, verzorging en langdurige GGZ in Zorgverzekeringswet (Zvw);
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) controleert of zorgaanbieders zich aan de geldende wettelijke normen ten aanzien van verantwoorde zorg houden.

Contractgerelateerde zaken

Contractmanagement SDF

Voor alle contract-gerelateerde vragen kunt u contact opnemen met onze afdeling Contractmanagement, tel.nr. 058 – 751 2902.

Wijzigingsformulier

Voor het doorgeven van wijzigen (zoals adres, KvK, IBAN, etc.) dient u dit formulier in te vullen en af te handelen zoals in de toelichting staat beschreven.

Facturatie- en beschikkingsvragen

Een overzicht van de contactpersonen van de back offices en facturatie-afdelingen van de Friese gemeenten vindt u hier.

 

Kennisbank

Sociaal Domein Fryslân is uw kennispartner op het gebied van Jeugdhulp, Wmo en Participatie. In de kennisbank vindt u alle benodigde achtergrondinformatie over Jeugdzorg en Wmo. 

Zorgaanbod

Sociaal Domein Fryslân verzorgt namens de Friese gemeenten de inkoop van:

- Specialistische Jeugdhulp

- Ernstige Enkelvoudig Dyslexie

- Pleegzorg

- Crisishulp

- Hoogspecialistische Jeugdhulp

- Wmo / Beschermd Wonen

in Fryslân. Het gecontracteerde aanbod is inzichtelijk via bovenstaande groene button 'Zorgaanbod'.

De mogelijkheden van tussentijdse toetreding vindt u via bovenstaande groene button 'Inkoop'.

Verwijzers

De wijk- en gebiedsteams en de Gecertificeerde instellingen bieden hulp en ondersteuning aan de inwoners van de Friese gemeenten. Deze teams helpen inwoners bij het vinden van oplossingen voor problemen die te maken hebben met sociale zaken en die dus horen bij de Participatiewet (werk, inkomen en uitkeringen), de Wmo (zelfstandig leven en meedoen in de samenleving) en de Jeugdwet (hulp en zorg aan kinderen, jongeren en ouders). Via de groene button 'Wijk/gebiedsteam' vindt u de contactgegevens van de Friese wijk- en gebiedsteams.

 

 

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?