"De Dowetil "

Vestigingsadres

"De Dowetil "
"It Heideloantsje 36 "
9299 HN "Zwagerbosch "
Nederland

Telefoon
Locatie
Ondersteunt de volgende profielen
Jeugdhulp (0-18 jaar)
Specialistische Jeugdhulp
OP 5 - Verminderen problematiek jeugdige
OP 6 - Multiproblematiek binnen het gezin
OP 7 - Begeleiding en behandeling bij geestelijke beperking
OP 8 - Begeleiding en behandeling bij geestelijke beperking en gedragsproblemen
Fries Toetsingsinstrument Kwaliteit Zorginkoop vanuit Cliëntperspectief 2018 in samenwerking met Zorgbelang Fryslân