Front

Sociaal Domein Fryslân

Bestuurders, ambtenaren en zorgaanbieders hebben een belangrijke taak om het sociaal domein samen in te richten. De 24 Friese gemeenten werken samen om dit op regionaal niveau goed te kunnen doen. Er is een samenwerkingsverband ingericht om deze regionale taken uit te voeren. Dit is de website van deze regionale organisatie: Sociaal Domein Fryslân.

Deze website is voor ambtenaren en zorgaanbieders die werken binnen het sociaal domein. Hier vindt u informatie over de regionale organisatie, over beleid en inkoop rondom de beleidsterreinen, en specifieke informatie voor aanbieders.

Over ons

Kijk hier voor de veelgestelde vragen