Front

Sociaal Domein Fryslân

Sociaal Domein Fryslân is de samenwerkingsorganisatie van de 24 Friese gemeenten. SDF is werkzaam op het gebied van de Jeugd- en Participatiewet en de Wmo. Onze organisatie verbindt het beleid van de gemeenten. Wij hebben een centrale rol in het netwerk van aanbieders en kopen ondersteuning effectief, efficiënt en toekomstbestendig in.

We willen dat ondersteuning optimaal beschikbaar is voor de inwoners van Fryslân die dat nodig hebben. We gaan voor een krachtig sociaal domein in Fryslân.

Over ons

Jaarplan SDF 2017

Kijk hier voor de veelgestelde vragen