Welkom bij Sociaal Domein Fryslân (SDF). Op deze pagina kunt u de website kiezen die voor u van belang is.

Op sdfryslan.nl vindt u algemene informatie over SDF, Jeugdhulp, WMO, participatie, zorginkoop 2018, en kunt u zich aanmelden als zorgaanbieders.

Op sdfportaal.nl vindt u het zorgaanbod, de kennisbank met onder meer documenten en formulieren voor verwijzingen en de vestigings- en contactgegevens van zorgaanbieders en wijk- en gebiedsteams.

Fryslân Werkt! ondersteunt werkgevers bij het aannemen van werknemers met een arbeidsbeperking. Op fryslanwerkt.nl vindt u informatie over werving & selectie, maatschappelijk verantwoord ondernemen, Social Return On Investment en baanafspraakbanen.


www.sdfryslan.nl

Voor iedereen

bezoek website
bezoek website

www.sdfportaal.nl

voor zorgaanbieders
voor verwijzers

bezoek website
bezoek website

www.fryslanwerkt.nl

voor werkgevers

bezoek website
bezoek website