Beschikbaarheidswijzer

Wat is de Beschikbaarheidswijzer?

De Beschikbaarheidswijzer is ontwikkeld om de beschikbaarheid van Jeugdhulp in beeld te brengen voor verwijzers (lokale jeugd-/gebiedsteams, huisartsen, gecertificeerde instellingen). Uiteraard kunnen ouders of andere geïnteresseerden ook gebruik maken van de Beschikbaarheidswijzer. De informatie is voor iedereen toegankelijk.

Inmiddels heeft Sociaal Domein Fryslân ervoor gekozen om de Beschikbaarheidswijzer ook te gebruiken voor het aanbod binnen Beschermd Wonen. Hierdoor wordt het totale aanbod aan Jeugdzorg én Beschermd Wonen in Friesland zichtbaar op één plek.

Door gebruik te maken van de Beschikbaarheidswijzer worden vraag en aanbod bij elkaar gebracht. De Beschikbaarheidswijzer geeft inzicht in:

  • Actuele wachttijden bij zorgaanbieders
  • Informatie over zorgaanbieders, zoals zorgaanbod en contactgegevens
  • Contactgegevens van de Friese wijk- en gebiedsteams.

U vindt de Beschikbaarheidswijzer voor regio Friesland hier

Er is zowel een webversie als een app beschikbaar van de Beschikbaarheidswijzer. Deze zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week te raadplegen.

Waarom gebruik maken van de Beschikbaarheidswijzer?

Door gebruik te maken van de Beschikbaarheidswijzer worden zowel zorgaanbieders als gemeenten online zichtbaar. Door een volledig overzicht op één plek te tonen wordt invulling gegeven aan vragen als:

  • “Ik ben ouder en zoek passende hulp voor mijn kind. Waar kan ik uit kiezen?”
  • “Ik ben hulpverlener en zoek een Beschermd wonen plek voor mijn cliënt. Welke zorgaanbieder heeft een plek beschikbaar?”
  • “Ik ben verwijzer en wil weten welke zorgaanbieder een wachttijd van minder dan twee maanden heeft.

Ik ben zorgaanbieder en wil graag uitleg over de Beschikbaarheidswijzer

Voor zorgaanbieders is een speciale handleiding gemaakt om te werken in de Beschikbaarheidswijzer.

U kunt uitsluitend zichtbaar worden in de Beschikbaarheidswijzer als u een contract heeft via Sociaal Domein Fryslân. U ontvangt dan inloggegevens zodat u een eigen profiel kunt aanmaken en uw wachttijden kunt aanpassen. U kunt zelf kiezen welke informatie u zichtbaar wilt hebben op de website en app van de Beschikbaarheidswijzer.

Als u met regelmaat een aanpassing doet in bijvoorbeeld de wachttijden, dan wordt uw organisatie hoger in de zoekresultaten weergegeven. Dit vergroot dus uw kans op verwijzingen naar uw organisatie!

Wijzigingen in het zorgaanbod kunt u niet zelf doen. Neem hiervoor contact op met de afdeling Contractmanagement van Sociaal Domein Fryslân.

De Beschikbaarheidswijzer blijft zich continu door ontwikkelen. We horen graag wat uw ervaringen zijn. Heeft u tips voor verbetering van de website of app? Deze horen we graag! Stuurt u hiervoor een bericht aan contractmanagement@sdfryslan.nl 

Ik ben verwijzer en wil graag uitleg over de Beschikbaarheidswijzer

Sociaal Domein Fryslân heeft samen met de Beschikbaarheidswijzer een instructiefilmpje gemaakt. Na het kijken van dit filmpje weet u precies hoe u de Beschikbaarheidswijzer kunt gebruiken.

U vindt de Beschikbaarheidswijzer hier. De Beschikbaarheidswijzer blijft zich continu door ontwikkelen. We horen graag wat uw ervaringen zijn. Heeft u tips voor verbetering van de website of app? Deze horen we graag! Stuurt u hiervoor een bericht aan contractmanagement@sdfryslan.nl 

Wijk- en gebiedsteams Beschikbaarheidswijzer

Op de beschikbaarheidswijzer vinkt u aan in welke gemeente u het wijk- of gebiedsteam zoekt. De wijk- en gebiedsteams vindt u hier. 

Wijk-/gebiedsteams en de Gecertificeerde Instellingen bieden hulp en ondersteuning aan de inwoners van hun gemeente. Deze teams helpen inwoners bij het vinden van oplossingen voor problemen waar ze mee kampen of waar ze tegenaan lopen. Dit kunnen problemen zijn van kinderen en jongeren en hun ouders (Jeugdwet), problemen bij het zelfstandig kunnen leven en meedoen in de samenleving (Wmo). Er kan sprake zijn huiselijk geweld of kindermishandeling (Wmo) of op het gebied van inkomen, werk of uitkering (Participatiewet). 

Het wijk- en gebiedsteam is en blijft het aanspreekpunt voor de inwoner die om hulp en ondersteuning heeft gevraagd. Zij blijven volgen hoe het met die inwoner gaat en of de gezamenlijk geformuleerde doelstellingen worden gerealiseerd. Dat kan door bijvoorbeeld (half)jaarlijks met de inwoner en/of de aanbieder in gesprek te gaan. De frequentie van dit contact is mede afhankelijk van de duur van de afgegeven beschikking en de doelen die geformuleerd zijn.

 

Oproep aan gecontracteerde zorgaanbieders Jeugdhulp

Op woensdag 9 juni hebben de gecontracteerde zorgaanbieders voor Jeugdhulp van SDF een mail ontvangen met het verzoek de Beschikbaarheidswijzer te vullen voor 22 juni 2021. Wij bedanken de aanbieders die hun gegevens al hebben aangevuld. De Beschikbaarheidswijzer is echter nog niet voldoende gevuld om de regio Friesland zichtbaar te maken.

Daarom doen we het dringende verzoek aan de jeugdhulpaanbieders die dit nog niet gedaan hebben om zo snel mogelijk de Beschikbaarheidswijzer te vullen. U voldoet hiermee aan uw contractuele verplichting om uw wachttijden inzichtelijk te maken.

Inloggen kan via deze link.

Is het contact e-mailadres dat wij nu gebruiken onjuist? Laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten door een e-mail te sturen naar Contractmanagement SDF.

Per abuis  is het telefoonnummer van onze projectleider Mieke Voerman verkeerd vermeld in de mail van 9 juni. Mieke Voerman is bereikbaar via tel.nr. 06-5513.4263.  

Handleiding

In de handleiding vindt u alle informatie voor het werken met de Beschikbaarheidswijzer.

Heeft u vragen over de Beschikbaarheidswijzer of over het gebruik hiervan? Neem dan contact op met Contractmanagement.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?