Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang

Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang

De maatschappelijke opvang en vrouwenopvang is het regionale vangnet voor mensen die door omstandigheden dakloos zijn of geen eigen huis hebben. Daarnaast gaat het om mensen die door geweld in afhankelijkheidsrelaties niet meer veilig thuis kunnen wonen. Het vangnet bestaat uit de dag- en nachtopvang, crisisopvang, Huis voor Jongeren en de Algemene opvang.

De volgende organisaties bieden opvang met verblijf aan in Friesland:

Daarnaast bieden het Leger des Heils en Zienn ook dagopvang aan in Leeuwarden. In het weekend kunnen daklozen terecht bij het Aanloophuis van de kerken in Leeuwarden.

Toekomstvisie Beschermd wonen en opvang

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?