Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)

OGGZ, ook wel bemoeizorg genoemd, richt zich op zorg aan zorgmijders. Dit zijn mensen met complexe problematiek op diverse terreinen, die niet zelf hulp zoeken maar waar wel zorgen over zijn. Bemoeizorg betekent dat deze mensen actief worden opgezocht en zoveel mogelijk worden toegeleid naar reguliere vormen van zorg en ondersteuning.

OGGZ wordt geboden door:

  • Factteams GGZ en VNN
  • Veiligheidsregio Fryslân (GGD)
  • Veiligheidshuis Fryslân.

Verslavingszorg

Verslavingszorg is gericht om het voorkomen dat mensen verslaafd worden en het behandelen van mensen die verslaafd zijn. Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) voert in Friesland verschillende activiteiten uit die gericht zijn op het geven van informatie, versterken van deskundigheid en het contact zoeken met personen en groepen waar mogelijk sprake is (problematisch) middelengebruik.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?