Wmo

Sociaal Domein Fryslân voert de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) uit als het gaat om regionale taken. Dit doet ze voor heel Friesland. SDF werkt hierin nauw samen met alle Friese gemeenten. Onder de regionale Wmo taken vallen Opvang, Beschermd Wonen en de aanpak voor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Met de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling richten we ons op het realiseren van een duurzame veilige situatie voor het hele gezin. Veiligheid staat voorop en die van kinderen in het bijzonder. Onze pijlers richten zich op preventie, signaleren, effectieve hulp en samenwerking. De Friese wijk- en gebiedsteams spelen hier een belangrijke rol in.

Alle gemeenten zijn verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van huiselijk geweld- en kindermishandeling. Zij hebben zelf een actieplan huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast is er een gezamenlijk regionaal actieplan.

Een aantal organisaties subsidiëren we regionaal. Dit zijn:

•    Veilig Thuis (advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling in Friesland)
•    Fier
•    Centrum voor Seksueel Geweld

Beleidsdocumenten

Regiovisie en Actieplan Huiselijk geweld en kindermishandeling

Route- en Sociale kaart Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) 

Overgang 18-/18+

Voor jeugdigen kan de overgang naar 18 jaar een kwetsbaar moment zijn. Het is belangrijk om je als jeugdige hier goed op voor te bereiden:

  • wat kun je verwachten als je 18 jaar bent? 
  • wat moet je regelen?
  • wat wil je bereikt hebben als je 18 jaar wordt? 
  • wat heb je hier voor nodig?
  • en niet onbelangrijk: wie kan je hierbij helpen?

Lees hier meer.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?