Beschikbaarheidswijzer

Invoering van de Beschikbaarheidswijzer in Friesland

Het is zover! De Beschikbaarheidswijzer is van start in Friesland. De Beschikbaarheidswijzer is een website en applicatie voor IOS en Android, die gemaakt is om de beschikbaarheid van jeugdhulp in beeld te brengen voor verwijzers (lokale jeugd-/gebiedsteams, huisartsen, en gecertificeerde instellingen). Ouders kunnen uiteraard ook gebruik maken van de Beschikbaarheidswijzer.

De jeugdzorgregio Friesland wil via de Beschikbaarheidswijzer de verwijzers inzicht geven, samen met de jeugdigen en hun ouders, in wanneer en waar de juiste jeugdzorg kan starten. Dit biedt ondersteuning voor een goede afstemming tussen de hulpvraag en het beschikbare aanbod van jeugdhulp. Het gecontracteerde jeugdhulp is goed inzichtelijk voor verwijzers, gerangschikt op beschikbaarheid. Jeugdhulp-instellingen houden eenvoudig hun wachttijden bij en gemeenten kunnen bijsturen op basis van actueel inzicht in de wachttijden.

U vindt de Beschikbaarheidswijzer hier

Sociaal Domein Fryslân heeft samen met de Beschikbaarheidswijzer een instructiefilmpje gemaakt. Hierin kun u zien hoe als verwijzer te werken met de Friese Beschikbaarheidswijzer.

De komende maanden werken de projectleiders van Sociaal Domein Fryslân en de Beschikbaarheidswijzer verder aan de inrichting en verbetering van de Friese Beschikbaarheidswijzer. 

In het derde kwartaal 2021 wordt er hard gewerkt aan de volgende zaken:

  • Aanvulling wachttijden verblijf: het toevoegen van de wachttijden voor de individuele verblijfslocatie(s) aan de Beschikbaarheidswijzer.
  • Aanvulling jeugdhulpaanbieders die Beschikbaarheidswijzer nog moeten vullen: de komende weken zullen de deze jeugdhulpaanbieders de Beschikbaarheidswijzer gaan vullen.
  • Toevoegen contactgegevens van wijk- en gebiedsteams in Friesland in Beschikbaarheidswijzer: voor alle Friese gemeenten zullen de adres- en contactgegevens van de wijk- en gebiedsteams in de Beschikbaarheidswijzer komen. Deze vindt u ook op onze website, zie groene button bovenaan dit scherm.
  • Opstarten gebruikersoverleg Beschikbaarheidswijzer: de gebruikers van de Beschikbaarheidswijzer kunnen in dit overleg ervaringen delen, verbeterpunten en knelpunten aangeven om zo de Beschikbaarheidswijzer continu te blijven verbeteren. 
  • Start maken met implementatie nieuwe inkoop in Beschikbaarheidswijzer: het gereedmaken van de Beschikbaarheidswijzer voor de implementatie van de nieuwe inkoopsystematiek per 1 januari 2022.

De Beschikbaarheidswijzer blijft zich continu doorontwikkelen. We horen heel graag wat uw ervaringen zijn en welke verbeterwensen u heeft voor de Beschikbaarheidswijzer. Deze kunt u aan ons doorgeven via Contractmanagement

 

Oproep aan gecontracteerde zorgaanbieders Jeugdhulp

Op woensdag 9 juni hebben de gecontracteerde zorgaanbieders voor Jeugdhulp van SDF een mail ontvangen met het verzoek de Beschikbaarheidswijzer te vullen voor 22 juni 2021. Wij bedanken de aanbieders die hun gegevens al hebben aangevuld. De Beschikbaarheidswijzer is echter nog niet voldoende gevuld om de regio Friesland zichtbaar te maken.

Daarom doen we het dringende verzoek aan de jeugdhulpaanbieders die dit nog niet gedaan hebben om zo snel mogelijk de Beschikbaarheidswijzer te vullen. U voldoet hiermee aan uw contractuele verplichting om uw wachttijden inzichtelijk te maken.

Inloggen kan via deze link.

Is het contact e-mailadres dat wij nu gebruiken onjuist? Laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten door een e-mail te sturen naar Contractmanagement SDF.

Per abuis  is het telefoonnummer van onze projectleider Mieke Voerman verkeerd vermeld in de mail van 9 juni. Mieke Voerman is bereikbaar via tel.nr. 06-5513.4263.  

Handleiding

In de handleiding vindt u alle informatie voor het werken met de Beschikbaarheidswijzer.

Heeft u vragen over de Beschikbaarheidswijzer of over het gebruik hiervan? Neem dan contact op met Contractmanagement.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?
Graag horen we van u waarom niet.
Waar was u naar opzoek op onze website?
Tot slot, hoe tevreden bent u over onze website?