Jeugd

De Friese gemeenten werken aan gezamenlijk aan vernieuwing van zorg voor jeugd. We willen de ondersteuning verbeteren - er eerder bij zijn, meer maatwerk, meer integraliteit en werken vanuit de meest passende oplossing – dit alles met minder middelen. We willen dat kinderen in Friesland veilig en evenwichtig op kunnen groeien. 

 

Gesloten plaatsing

Alle documenten voor een gesloten plaatsing kunt u opvragen via PC Noord.

Wat doet PC Noord?
Behalve het regelen van een plek bij een voorziening, heeft PC Noord ook een adviserende rol in de toeleiding naar een gesloten plaatsing. Er kan een casus voorgelegd worden met de vraag of een gesloten plaatsing wel of niet meerwaarde heeft, of dat er misschien gekeken moet worden naar een landelijke specialisatie. PC Noord kan dan meedenken, adviseren, en houdt de landelijke capaciteit bij. Bij de aanmelding controleert de plaatsingscoördinator van PC Noord de documenten, waarbij uiteindelijk de aanvrager zelf verantwoordelijk blijft voor het verzoek dat ingediend wordt.

Contact
PC Noord kan tijdens kantooruren op de volgende manieren bereikt worden:

REX Jeugd (Regionaal Expertiseteam Jeugd)

Complexe zorgvragen/vastgelopen casuïstiek

Soms lopen we er tegenaan dat het niet lukt om adequate hulp voor een gezin te organiseren. Om dit te bereiken is het REX Jeugd (Regionaal Expertiseteam Jeugd) opgericht.

REX Jeugd richt zich op complexe zorgvragen, waar de reguliere hulp­verlening (nog) geen antwoord op heeft of niet uitkomt met het gezin(systeem)/het kind/jongere. Er is bijvoorbeeld sprake van onvoldoende passend en adequaat hulpaanbod in de regio en/of er is een samenwerkingsprobleem met betrokken partijen en/of de ingezette (jeugd)hulp is niet effectief gebleken. Omdat adequate (jeugd)hulp niet aanwezig is of niet goed op gang komt, is sprake van een ernstig nadeel voor het kind/de jongere en/of zijn (gezins)systeem.

Aanmelding

Iedereen mag melden: jongeren, ouders, gebiedsteams, zorgaanbieders.
De melding moet aan een aantal criteria voldoen, deze vindt u in de Notitie Regionaal Expertiseteam Friesland.

Is er sprake van een complexe en/of “vast­gelopen” zorgvraag? Doe een melding naar het Regionaal Expertiseteam met behulp van het aanmeldformulier en vul de toestemmingsverklaring in voor het delen van gegevens.

Het team bestaat uit leden met verschillende expertises en komt tweewekelijks bijeen op maandagmiddag.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met SDF